# فریدون_فروغی

آکورد آدمک و همیشه غایب فریدون فروغی

چون آدمک زنجیر Bm.............Aبر دست و پایمBm.........Aاز پنجه تقدیرBm............Aمن کی رهایمEm....................Bmای که تو دادی جانمEm....................Bmگو به من تا کی بمانمBm.................آدمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 643 بازدید