آکورد هایده


..Dm..............
غربتم باهاش میاد

.Gm.................
توی کوچه های شهر

Dm.............C
باز صدای پاش میاد

.Dm..........................
من غمای کهنه مو بر میدارم

..Dm...........................
که توی میخونه ها جا بذارم

.Gm...........................
می بینم یکی میاد از میخونه

Dm........................C
زیر لب مستونه آواز میخونه

Gm.............................Dm
مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه


Dm.........................Gm
غم با من زاده شده منو رها نمیکنه

Dm..........................A
منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه

A...............................Dm
گرمی مستی میاد توی رگهای تنم

Dm...............................A
می بینم دلم میخواد با یکی حرف بزنم

Gm...................Dm.......
کی میاد به حرفای من گوش بده

Dm......................Gm
آخه من غریبه هستم با همه

Gm...................Dm.......
یکی آشنا میاد به چشم من

Dm......................Gm
ولی از بخت بدم اونم غمه

Dm....................A
ولی از بخت بدم اونم غمه


Gm.......................Dm
مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه

Dm.........................Gm
غم با من زاده شده منو رها نمیکنه

Dm......................A
منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه....Dm....................

خسته از هر چی که بود


Gm....................Dm
خسته از هر چی که هست

.....A............
راه میافتم که برم

Dm......................A
مثل هر شب مست مست


Gm....................Dm
باز دلم مثل همیشه خالیه


Gm....................Dm
باز دلم گریه تنهایی میخواد

Dm.........................Gm
بر میگردم تا ببینم کسی نیست

Dm......................A
می بینم غم داره دنبالم میاد

Dm......................A
می بینم غم داره دنبالم میاد

--------------------------------------------


Am                     E        Am   

سر به روی شانه های مهربانت میگذارم

          E          Am

عقده دل میگشایم گریه بی اختیارم


Am                     E        Am  

از غم نامردمی ها بغضها در سینه دارم

  E          Am

شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم

     Am                          F          E    
 شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم    
    
     Am


دوست دارم  

    
Am                          F          E    


بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم

    Am

 دوست دارم 

  Am   E     
    
     
خالی از خود خواهی من   بر تر از آلایش تن
     
    
Dm                   Am         E        Am    
        
من تو را والاتر از تن برتر از من دوست دارم

    

Am        C                   E          Am  

عشق صدها چهره دارد عشق تو آیینه داره    
     
       C       E                          Am
     
عشق را در چهره آیینه دیدن دوست دارم

    Em          Am    


     در خموشی چشم ما را  


           Dm         Am
 
     
قصه ها بود گفتگو ها

     
Dm                   Am         E        Am  

 
     من تو را برجذبه محراب دیدن دوست دارم


Dm                   Am         E        Am  
     
من تو را والا تر از تن بر تر از من دوست دارم

    
Am        C                   E          Am    
     در هوای دیدنت یکبار در چله نشستم    
    
       C       E                          Am    

چله را در مقدم عشقت شکستن دوست دارم

     
         Em          Am  

 
بغض سرگردون ابرم    

    
Dm         Am

     
قله آرامشم تو

/ 0 نظر / 760 بازدید