اکورد اهنگ حمید عسگری "اگه به تو نمیرسم"

 
اکورد اهنگ حمید عسگری "اگه به تو نمیرسم"و که خیلی وقت پیش هم در اورده بودم و واستون میذارم

ریتم 4/4

 F#m                       Bm
اگه بتو نمیرسم، این دیگه قسمت منه
F#m                       Bm
نخاستم انجوری بشه، این از بخت بده منه
F#m                         G
قد یه دنیا غم دارم، اگه نبینمت یه روز
F#m                         G 
چطور دلت اومد بری، عاشق چشماتم هنوز
F#m                       Bm
فکر نمیکردم که یه روز اینجوری تحقیر بشم
F#m                       Bm
به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم
F#m                         G
قد یه دنیا غم دارم، اگه نبینمت یه روز
F#m                         G
چطور دلت اومد بری، عاشق چشماتم هنوز
F#m                       Bm
دارو ندارمو میدم، ولی جشماتو نبند
F