آهنگ سازی با کامپیوتر

آموزش اف ال استدیو ، آموزش آهنگ سازی ، دانلود سمپل ، دانلود وی اس تی

شادمهر اکورد(یه کاری کن)
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱   کلمات کلیدی: گیتار ،آکورد ،شادمهر عقیلی

4/4

Am          Bb        C         F         Gm          Bb         C          Dm         C         Dm

یهکاریکنکهمیتونییهخونهشوتوویرونیازاینبیشترنپرسازعشقنمیدونمنمیدونی

Dm          Am          Bb          C           F           Gm           Am         Bb      C

تواینتقویمدلمردهکسیاشکاشونشمردهکجادیدیکهتنهاییغماشوباخودشبرده

Am      Bb       C          F          Gm         Bb         C            Dm          C       Dm

یهکاریکنازاینبیشترنیفتمتوغمآخرنذارشمعحضورمنیهشعلهشهتوخاکستر

Dm              Bb             C         F          Gm         Am          Bb       C

نگودورهنگودیرهنگواینقصهدلگیرهیهعمریرفتهازدستمنیایعشقتومیمیره

Am       Bb         C          F          Gm             Bb           C            Dm            C       Dm

یهکاریکنکهمیتونییهخونهشوتوویرونیازاینبیشترنپرسازعشقنمیدونمنمیدونی

Dm          Am         Bb           C           F          Gm         Am          Bb          C

تواینتقویمدلمردهکسیاشکاشونشمردهکجادیدیکهتنهاییغماشوباخودشبرده